Dječja igra

dječja igra

Igra djeci predstavlja priliku za istraživanje sebe i svijeta oko sebe, izražavanje misli i doživljaja te uvježbavanje različitih vještina.

Stil(ovi) roditeljstva – kakvu ulogu ima(ju) u dječjem razvoju?

Koliko smo puta čuli prolaznike kako komentiraju odgoj roditelja rečenicama poput „Skroz su ga razmazili!“ ili „Uopće nemaju strpljenja za svoje dijete!“. Gledajući sa strane, može se činiti „jasnim“ što roditelj treba učiniti kako bi odgojio svoje dijete, ali je li to uistinu tako lako? Zapitajmo se na trenutak: kako bezuvjetno voljeti dijete, a da […]

Emocionalna (ne)zrelost djeteta

Na emocionalnu zrelost djeteta nam ukazuje emocionalna inteligencija, koja podrazumijeva njegovu sposobnost da formira odnose, regulira emocije te se nosi sa zahtjevima i pritiscima okoline.

Psihosomatske teškoće kod djece

Psihosomatske poteškoće opisujemo kao prisutnost više bolnih tjelesnih simptoma koji se javljaju u stresnim situacijama, a traju dugo ili se učestalo ponavljaju, pri čemu nemaju jasan tjelesni uzrok.