Webinar: Socio-emocionalni razvoj djeteta- kako ga poticati i pratiti?

100,00 kn

O proizvodu

Svaka dječja dob i razvojne faze kroz koje dijete prolazi zahtijevaju određeno prilagođavanje roditelja djetetu. Često se najzahtjevnijom fazom navodi rano djetinjstvo (2. do 6. godine). Još Erik Erikson (1950) opisuje ovaj period kao razdoblje ,,energičnog otkrivanja”. To je razdoblje kad djeca ne žele dijeliti igračke, kad vrište ničim izazvani i slično, a te promjene roditeljima mogu biti previše. Na socio-emocionalnom planu, djeca do 6. godine počinju razumijevati emocije, razvija se emocionalna regulacija i empatija, razvija se pojam o sebi i samopoštovanje, djeca stvaraju prve odnose s vršnjacima itd. Socio-emocionalni razvoj u ovom razdoblju izuzetno je važan za kasnije emocionalno doživljavanje, buduće ponašanje te psihološku prilagodbu djeteta. Emocionalni i socijalni razvoj jača se toplinom i osjetljivošću roditelja za potrebe djeteta, davanjem pozitivnih primjera i poticanjem usavršavanja vještina. Kako pratiti socio-emocionalni razvoj djeteta u ranoj dobi i kako ga poticati, saznajte na webinaru u ponedjeljak 29. studenog u 18:30 sati! Predavanje vode Katarina Andrijašević, magistra psihologije i praktičarka terapije igrom i Mirna Čugura, magistra psihologije.