Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Zašto smo osmislili ovu edukaciju?

U radu s djecom s teškoćama u razvoju stručnjaci nailaze na različite izazove. Ponekad povratna informacija od djeteta nije jasna, ponekad napredak može biti teže vidljiv, ponekad je teško uspostaviti adekvatan kontakt s djetetom ili imati uspješnu komunikaciju, ponekad je teško donijeti odluku na koji dio se fokusirati u tretmanu, ponekad je teško komunicirati s roditeljima, ponekad je od raznih znanja koja stručnjak ima ipak izazov odabrati primjerenu intervenciju, kako odlučiti koristiti floortime, terapeutsku igru, art terapiju, nedirektivan pristup ili nešto drugo, kada se fokusirati na kognitivni ili emocionalni razvoj, a kada na socijalne vještine i komunikaciju…

Sve su samo neki od izazova koji se mogu općenito javiti u radu s djecom, a u ovih 35 školskih sati edukacije fokus će biti na korištenju znanja iz različitih pristupa terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Edukacija je namijenjena svim stručnjacima koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa korištenja igre i kreativnih tehnika te kroz teorijski i većim dijelom iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vaše voditeljice

Tea Knežević

Magistra psihologije, terapeutkinja igrom i praktičarka transakcijske analize.

Od 2012.godine Tea aktivno djeluje u Centru Proventus. Iste godine postaje praktičarka neurolingvističkog programiranja te se počinje educirati iz različitih područja terapije igrom. Ističe edukacije Integrativnog pristupa terapije igrom, u organizaciji Rocky Mountain Play Therapy Instituta iz Kanade te edukacije iz Terapije igrom usmjerene na dijete, Filijalne terapije igrom te Ekspresivnih tehnika, pod vodstvom edukatora iz talijanske i američke Organizacije za terapiju igrom.

Tea je suosnivačica i direktorica Centra Proventus d.o.o. gdje radi terapiju igrom s djecom, savjetovanje odraslih te vodi brojne edukacije za stručnjake. Ko-autorica je i voditeljica programa “Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju” i “Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u razvoju”. Napisala je šesnaest slikovnica s terapeutskim pričama za djecu, u izdanju Evenia.

Dodatno piše i provodi različite projekte uz podršku Grada Zagreba i Ministarstva znanosti i obrazovanja, u sklopu kojih je ko-autorica dva priručnika: “Transakcijskom analizom do psihološke otpornosti” te “Unutarnji svijet darovite djece”. Suosnivačica je Hrvatske udruge za terapiju igrom te aktivno promiče važnost zdravog socio-emocionalnog razvoja djece. Redovito pohađa različite konferencije i stručne skupove te se dodatno educira u području psihoterapije djece i odraslih.

Asja Dubravčić

Magistra logopedije, magistra edukacijske rehabilitacije, terapeutkinja igrom, praktičarka ekspresivne art terapije, floortime terapeutkinja i edukantica tjelesno orijentirane psihoterapije.

Od 2014.god. do 2018.godine radi kao stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te uz formalno obrazovanje na fakultetu, završava sam trening i superviziju prema The Greenspan Floortime Approach metodi, te od 2012. godine radi kao certificirani floortime terapeut.

Daljnji smjer interesa i učenja vodi ju u smjeru primjene igre u terapijskom radu te 2013.godine završavam edukaciju iz Integrativne Terapije Igrom koju vodi Rocky Mountain Play Therapy Institut i od tad radi kao praktičar terapije igrom, a 2020.godine stječe licencu terapeuta igrom – Registered Play Therapist (RPT).

Dalje se nastavlja educirati te 2018.godine završavam dvogodišnju edukaciju Kliničke Ekspresivne Art Terapije, pod mentorstvom dr. Avija Gorena-Bara..

Kako bi produbila razumijevanje osobnog razvoja i terapijskog rada s djecom i odraslima 2017.godine upisuje četverogodišnji program integrativne tjelesno orijenitrane psihoterapije pri Centru za integrativni razvoj.

Kao vanjski suradnik vodi edukacije i predavanja u sklopu Centra Proventus, Udruge Frendofon, SUZAH-a i mnogih drugih.

Cijena edukacije

3500 kuna*

*Cijena s popustom: 3200 kn vrijedi za: prijavu dvoje i više stručnjaka iz iste ustanove te za one koji su prethodno pohađali program(e) koje izvodi Centar Proventus: Terapija igrom: vještine i intervencije, Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju, TA 101, TA 202, Terapija igrom za roditelje, Darovita djeca

Cijena uključuje:

Želite biti obaviješteni o idućem terminu održavanja u Splitu?

Iskažite interes ispunjavanjem obrasca ispod