Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD)

ADHD – deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj razvojni je poremećaj samokontrole s dominantnim problemima u nedostatku pažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti koji ometaju funkcioniranje.