Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD)

ADHD – deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj razvojni je poremećaj samokontrole s dominantnim problemima u nedostatku pažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti koji ometaju funkcioniranje.

Poremećaj iz spektra autizma

autism

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj koji karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji, odnosno interakciji te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti.