Psihosomatske teškoće kod djece

Psihosomatske poteškoće opisujemo kao prisutnost više bolnih tjelesnih simptoma koji se javljaju u stresnim situacijama, a traju dugo ili se učestalo ponavljaju, pri čemu nemaju jasan tjelesni uzrok.