Krizne intervencije

Što su krizne intervencije i kada se primjenjuju?

Psihološke krizne intervencije podrazumijevaju neposredan hitan odgovor na psihološku, emocionalnu, fizičku i bihevioralnu tjeskobu, najčešće uzrokovanu izloženošću uznemirujućem i potencijalno traumatskom iskustvu.

Primjeri takvih isustava su posredna ili neposredna izloženost samoubojstvu, ubojstvu, prijetnji smrću ili ranjavanjem, ranjavanju, smrti jedne ili više osoba (primjerice, tragičnoj prometnoj nesreći), bilo kakvoj vrsti zlostavljanja te razbojničkom, pljačkaškom ili terorističkom napadu.

Kome su namijenjene krizne intervencije?

Krizne intervencije namijenjene su svima koji su posredno ili neposredno bili izloženi određenom kriznom događaju: izravnim žrtvama i njima bliskim osobama, očevicima događaja, ali i pripadnicima zaštitarskih i spasilačkih službi i drugim profesionalnim pomagačima.

Drugim riječima, krizne intervencije potrebne su svakom pojedincu čije je psihičko, emocionalno, a time potencijalno i fizičko stanje narušeno uslijed određenog kriznog iskustva.

Koji su ciljevi provođenja kriznih intervencija?

Kriznim intervencijama nastoji se pomoći pogođenom pojedincu u ponovnoj uspostavi ravnoteže vlastitog biopsihosocijalnog funkcioniranja te smanjiti potencijal dugoročnog iskustva tjeskobe i traumatskog odgovora.

Dakle, ciljevi kriznih intervencija jesu:

  • smanjenje intenziteta psihičkih, a time fizičkih teškoća koje iz njih potencijalno proizlaze;
  • smanjenje učestalosti nepoželjnih ponašanja koja se potencijalno javljaju kao posljedica kriznog događaja (npr. agresivnost, socijalna izolacija);
  • smanjenje rizika za nastanak akutnog stresnog poremećaja i posttraumatskog stresnog poremećaja, kao i drugih psihičkih i psihosomatskih poremećaja (fizičkih poremećaja uzrokovanih psihičkim faktorima);
  • smanjenje potencijalnog posljedičnog lošeg utjecaja na zajednicu ili organizaciju te brža uspostava njihovog normalnog funkcioniranja

Koliko traje proces?

Trajanje interventnog procesa ovisi o aspektima traumatskog događaja, broja uključenih osoba, intenziteta njihovih teškoća i slično – u prosjeku, izravna intervencija traje 2 – 4 sata.

Tko i kako primjenjuje krizne intervencije?

Izravnu intervenciju u obliku strukturiranog razgovora vode stručnjaci osposobljeni za provedbu psihološke krizne intervencije. Ovisno o broju pogođenih, a u skladu s procjenom i dogovorom koju zajedno donose voditelj intervencije i nadležne osobe iz organizacije/ustanove, intervencija se vodi s jednom ili više skupina te, po potrebi, i individualno.

Kod nekih žrtava kriznog događaja javlja se potreba za intenzivnijim psihološkim savjetovanjem, koje se posljedično dodatno provodi u većem broju susreta.

Usluga kriznih intervencija u Centru Madrugada

Trajanje intervencije i njezina cijena definira se ovisno o broju uključenih pojedinaca pogođenih kriznim iskustvom. Možete nas kontaktirati na mail info@centarmadrugada.hr, a mi ćemo Vas povratno kontaktirati što prije.

Više o kriznim intervencijama možete pročitati u intervjuu s našom zaposlenicom, psihologinjom Marijom Jozić.